Petitie de Brug -

Petitie tegen het knelpunt bij de Beekse Brug in Beek en Donk
2037 ondertekeningen!

Het verkeersknelpunt in het traject bij de Beekse brug oplossen

Het nieuw aangetreden Provinciebestuur van onze provincie Noord-Brabant heeft in haar Bestuursakkoord 2015-2019 ervoor gekozen de eerdere plannen m.b.t. de zogenoemde ‘Ruit’ niet uit te voeren maar daarvoor in de plaats op diverse plekken in de provincie verbeteringen aan de infrastructuur uit te voeren.

Door een geopende brug, slecht werkende verkeerslichtinstallaties en de slecht doorlopende rotonde (rotonde tussen N272 en N279) ontstaan in alle richtingen (lange) files. Wij pleiten ervoor dat het infrastructurele knelpunt voor de Beekse brug bij Beek en Donk in deze collegeperiode zal worden opgelost. Dit knelpunt willen wij plaatsen in relatie tot de andere knelpunten binnen onze subregio Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.

Gekozen is voor de werknaam ‘Petitie de Brug’ omdat de Beekse brug het meest symbolische onderdeel van dit problematische traject is.

2037
mensen hebben Petitie de Brug al getekend, u ook al?

PETITIE

Wij,
Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel en allen die deze petitie ondertekenen, stellen vast dat er een groot verkeerstechnisch knelpunt is in de route Boxmeer – Gemert – Beek en Donk – Nuenen – Eindhoven. Het knelpunt bevindt zich in het traject bij de Beekse brug en veroorzaakt onacceptabele files en lange wachttijden in deze verkeersroute.

Wij verzoeken dat,
het Provinciebestuur van Noord-Brabant met de vrijkomende financiële middelen die ontstaan i.v.m. het niet uitvoeren van ‘De Ruit’, voornoemd knelpunt rigoureus aan te pakken en voorgoed op te lossen.

Teken Petitie de Brug

De petitie is gesloten voor ondertekeningen
Maud jansen - gemert 2015-09-08 08:20:28
Marieke Mulder - Eindhoven 2015-09-07 17:22:48
Anoniem - Beek en Donk 2015-09-07 17:16:17
Willy van Heugten - Beek en Donk 2015-09-06 14:01:16
Hubert Geurts - Beek en Donk 2015-09-06 13:26:27

  Maud jansen - gemert 2015-09-08 08:20:28
  Marieke Mulder - Eindhoven 2015-09-07 17:22:48
  Anoniem - Beek en Donk 2015-09-07 17:16:17
  Willy van Heugten - Beek en Donk 2015-09-06 14:01:16
  Hubert Geurts - Beek en Donk 2015-09-06 13:26:27
  harm kanters - gemert 2015-09-06 09:49:42
  Anoniem - Gemert 2015-09-04 18:01:32
  Wout Cobussen - Boekel 2015-09-04 12:22:44
  Anoniem - Helmond 2015-09-04 07:45:17
  Anoniem - Boekel 2015-09-03 19:31:43