Petitie de Brug -

Petitie tegen het knelpunt bij de Beekse Brug in Beek en Donk
2031 ondertekeningen!

Het verkeersknelpunt in het traject bij de Beekse brug oplossen

Het nieuw aangetreden Provinciebestuur van onze provincie Noord-Brabant heeft in haar Bestuursakkoord 2015-2019 ervoor gekozen de eerdere plannen m.b.t. de zogenoemde ‘Ruit’ niet uit te voeren maar daarvoor in de plaats op diverse plekken in de provincie verbeteringen aan de infrastructuur uit te voeren.

Door een geopende brug, slecht werkende verkeerslichtinstallaties en de slecht doorlopende rotonde (rotonde tussen N272 en N279) ontstaan in alle richtingen (lange) files. Wij pleiten ervoor dat het infrastructurele knelpunt voor de Beekse brug bij Beek en Donk in deze collegeperiode zal worden opgelost. Dit knelpunt willen wij plaatsen in relatie tot de andere knelpunten binnen onze subregio Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.

Gekozen is voor de werknaam ‘Petitie de Brug’ omdat de Beekse brug het meest symbolische onderdeel van dit problematische traject is.

2031
mensen hebben Petitie de Brug al getekend, u ook al?

PETITIE

Wij,
Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel en allen die deze petitie ondertekenen, stellen vast dat er een groot verkeerstechnisch knelpunt is in de route Boxmeer – Gemert – Beek en Donk – Nuenen – Eindhoven. Het knelpunt bevindt zich in het traject bij de Beekse brug en veroorzaakt onacceptabele files en lange wachttijden in deze verkeersroute.

Wij verzoeken dat,
het Provinciebestuur van Noord-Brabant met de vrijkomende financiële middelen die ontstaan i.v.m. het niet uitvoeren van ‘De Ruit’, voornoemd knelpunt rigoureus aan te pakken en voorgoed op te lossen.

Teken Petitie de Brug

De petitie is gesloten voor ondertekeningen
Anoniem - Gemert 31/08/2015 21:36
Anoniem - Nuenen 31/08/2015 17:22
Anoniem - Gemert 31/08/2015 17:22
Anoniem - gemert 31/08/2015 15:11
Anoniem - gemert 31/08/2015 15:08

  Anoniem - Gemert 31/08/2015 21:36
  Anoniem - Nuenen 31/08/2015 17:22
  Anoniem - Gemert 31/08/2015 17:22
  Anoniem - gemert 31/08/2015 15:11
  Anoniem - gemert 31/08/2015 15:08
  Anoniem - gemert 31/08/2015 14:55
  Anoniem - Eindhoven 31/08/2015 11:14
  Anoniem - Venhorst 31/08/2015 08:10
  Anoniem - Gemert 31/07/2015 23:30
  Anoniem - Gemert 31/07/2015 22:50