Petitie de Brug -

Petitie tegen het knelpunt bij de Beekse Brug in Beek en Donk
2031 ondertekeningen!

Borden verwijderd op aandringen provincie - Petitie de Brug

5 augustus 2015

Op 30 juli hebben we een brief ontvangen van het provinciebestuur, op aandringen daarvan hebben we de boren naars de N615 verwijderd. In deze brief stond het volgende:

 

Op 29 juli 2015 hebben wij geconstateerd dat door of namens Ondernemersvereniging Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel (verder BKG) borden zijn geplaatst op onze provinciale weg N615 te Beek en Donk, nabij de ophaalbrug in de Zuid-Willemsvaart. Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Wij hebben geconstateerd dat u met uw borden aandacht vraagt voor de verkeerssituatie rondom Beek en Donk en met name ter hoogte van de genoemde ophaalbrug. Wij hebben er begrip voor dat u op deze manier aandacht vraagt voor de situatie, maar wij kunnen dat als verantwoordelijk wegbeheerder van de N615 niet toestaan. Het plaatsen van (verkeers)borden in wegen is in principe voorbehouden aan de wegbeheerder, die dergelijke borden plaatst om de verkeersveiligheid te bevorderen. Voor enkele andere soorten borden bieden wij weliswaar ruimte, maar niet eerder dan dat wij op grond van onze Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013 een aanvraag hebben ontvangen en vervolgens een verguning hebben verleend.

Wij hebben u geen vergunning verleend voor het plaatsen van de borden in onze weg en op grond van voornoemde regeling bestaat daar voor de betreffende borden van BKG ook geen mogelijkheid toe. Hoewel uw borden op dit moment de verkeersveiligheid niet acuut in het geding brengt, verzoeken wij u vriendelijk om de borden uiterlijk aanstaande woensdag, 6 augustus, te hebben verwijderd.

« Terug