Petitie de Brug -

Petitie tegen het knelpunt bij de Beekse Brug in Beek en Donk
2031 ondertekeningen!

Een initiatief van het Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel (BKG)

Petitie de Brug is een initiatief van het BKG. Het BKG is namelijk een vereniging ván en vóór business to business ondernemers in Gemert-Bakel. Als BKG zijn we lid van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging om daarmee in groter verband de belangen van onze ondernemers te versterken. Daarnaast onderhouden we directe contacten met belanghebbende instanties zoals de gemeente, de provincie, Brainport en andere ondernemersverenigingen. Het BKG staat voor een goed ondernemersklimaat in Gemert-Bakel, maar heeft natuurlijk ook belang en profijt bij een welvarende omringende omgeving.

Het BKG heeft doelen gesteld op het gebied van externe en economische belangenbehartiging.

Externe belangenbehartiging 

Het behartigen van de belangen (waaronder huisvesting, inrichting bedrijventerreinen,leefbaarheid en woonmogelijkheden) van de ondernemers in Gemert-Bakel in het algemeen en die van de aangesloten leden in het bijzonder. Dit bij de (semi-) overheden, stichtingen, kamer van koophandel, uitvoeringsinstellingen e.d. in de meest ruime zin.

Economische belangenbehartiging

Het behartigen van de economische belangen van de ondernemers in Gemert-Bakel en die van de aangesloten leden in het bijzonder.

Deze petitie ligt dan ook in lijn met deze twee doelen.

Ondersteuners van het initiatief

Deze petitie ontvangt brede steun en support door andere belanghebbenden, dit zijn onder anderen:

– Parkmanagement Laarbeek

– Vier, Ondernemersclub Laarbeek
vier


– Kingspan Unidek

Kingspan Unidek Logo


– Haegens Kraanverhuur

1Logo Haegens Kraanverhuur BV!updatervar10!0!150!T!


– MKG Koeriers

MKG-logo_nieuw


– Van Uden – Bekx transport

Logo Van Uden_Bekx


– Ondernemersvereniging Gemert
ondernemersvereniging

Steunt uw organisatie ook deze Petitie? Stuur uw logo naar info@petitiedebrug.nl en wij voegen deze aan het rijtje toe.